artykuł nr 1

Powiatowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny w Kwidzynie Środki trwałe (011) - 668 420,56 zł Pozostałe środki (013) - 135 911,75 zł ŁĄCZNIE - 804 332,31 zł