artykuł nr 1

Majątek Powiatowego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego w Kwidzynie

Powiatowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny w Kwidzynie - stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 r.

Środki trwałe (011) - 931 342,46 zł

Sprzęt komputerowy - 66 495 zł

Pozostałe środki (013) - 161 776,77 zł

ŁĄCZNIE - 1 159 614,23 zł