artykuł nr 1

PLAN FINANSOWY PZEA W KWIDZYNIE

Budżet na rok 2016 wynosi 911 200,00 zł