artykuł nr 1

Oferta nr 3/2021 z dnia 13.09.2021 r.

Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego w Kwidzynie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze księgowy/a w Powiatowym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym w Kwidzynie.
artykuł nr 2

Oferta nr 2/2021 z dnia 12.07.2021 r.

Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego w Kwidzynie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze księgowy/a w Powiatowym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym w Kwidzynie.
artykuł nr 3

Oferta nr 1/2021 z dnia 11.02.2021 r.

Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego w Kwidzynie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy/a w Powiatowym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym w Kwidzynie