artykuł nr 1

Plan finansowy na rok 2017

Plan budżetu na rok 2017 wynosi 874 000,00 zł