artykuł nr 1

Regulamin Organizacyjny PZEA w Kwidzynie

Uchwała Nr 359/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia zmian oraz wprowadzenia tekstu jednolitego regulaminu organizacyjnego jednostki organizacyjnej o nazwie Powiatowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny w Kwidzynie.