artykuł nr 1

STATUT POWIATOWEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO W KWIDZYNIE