artykuł nr 1

Teresa Sadowska - Głowna Księgowa Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego w Kwidzynie